Nasi ludzie

Marta Krasoń

Consultant

Marta Krasoń

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta jest konsultantką w zespole ryzyka finansowego i regulacyjnego. Brała udział w projektach z zakresu wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania aktywami i pasywami, zarządzania ryzykiem płynności a także rachunkowości zabezpieczeń. W ostatnim czasie, Marta zajmuje się głównie tematyką dotyczącą zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej.

Przed dołączeniem do Deloitte zdobywała doświadczenie w firmie consultingowej, w dziale audytu oraz w sektorze bankowym, w departamencie analiz makroekonomicznych. Skończyła studia magisterskie z zakresu metod ilościowych.

Marta Krasoń