Nasi ludzie

Mariusz Banaś

Adwokat, Partner Associate, Bankowość i Finanse

Mariusz Banaś

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mariusz jest członkiem zespołu Bankowości i Finansów Deloitte Legal. Specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz refinansowania spółek w drodze kredytu bankowego, pożyczek (w tym finansowania mezzanine) oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych. Doradza w międzynarodowych projektach zarówno bankom jak i podmiotom finansowanym.

Mariusz pracował przy emisji różnego rodzaju obligacji (w tym pierwszych w swoim rodzaju emisjach zielonych obligacji oraz obligacji przychodowych), listów zastawnych oraz instrumentów notowanych na rynkach krajowych i zagranicznych. Brał udział w transakcjach finansowania dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce, w szczególności dotyczących budowy stadionów i portów lotniczych.

Mariusz ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował na Uniwersytecie w Sztokholmie. Wcześniej zdobywał doświadczenie w warszawskich biurach czołowych międzynarodowych kancelarii prawniczych.

Mariusz Banaś