Nasi ludzie

Mikołaj Chodkiewicz

Aplikant adwokacki, Managing Associate

Mikołaj Chodkiewicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mikołaj jest aplikantem adwokackim oraz absolwentem prawa i finansów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Poprzednie doświadczenie zawodowe zdobył w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, a także międzynarodowym prawie prywatnym i publicznym. Brał udział w licznych transakcjach fuzji i przejęć, w tym wielojurysdykcyjnych projektach inwestycyjnych, a także doradzał w kwestiach regulacyjnych, w szczególności dotyczących domów maklerskich, spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych.

Mikołaj Chodkiewicz