Nasi ludzie

Mikołaj Chodkiewicz

Adwokat, Managing Associate, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Mikołaj Chodkiewicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mikołaj jest adwokatem oraz Managing Associate w zespole Fuzji i Przejęć oraz Rynków Kapitałowych. Absolwent prawa oraz finansów i rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze prawa cywilnego, korporacyjnego i papierów wartościowych.
Doradza na bieżąco spółkom publicznym, domom maklerskim oraz funduszom branżowym i inwestycyjnym (VC & PE).
Mikołaj ma doświadczenie przy transakcjach M&A oraz projektach z zakresu prawa spółek, a także w prowadzeniu postępowań przed KNF, GPW i KDPW, w tym postępowaniach w zakresie m.in. IPO, SPO, założenia domu maklerskiego, delistingów, przejęć public M&A i przejęcia TFI.
Przed dołączeniem do Deloitte Legal pracował w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, w tym CMS i Dentons.

 

Mikołaj Chodkiewicz