Analizy

Nowe instytucje w planowanej reformie Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Rozwoju i Finansów w przedstawionym projekcie nowej Ordynacji podatkowej, zawarło szereg instytucji nieznanych dotychczas polskiemu systemowi prawa podatkowego.