Nasi ludzie

Marek Gizicki

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu

Marek Gizicki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marek Gizicki jest prawnikiem procesowym (adwokatem i doradcą podatkowym) z 18-letnim doświadczeniem w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej. W Deloitte kieruje zespołem ponad 20 prawników specjalizujących się w prawie procesowym. Występował jako pełnomocnik m.in. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawach C-30/17 oraz C-140/17),  Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (w sprawach z zakresu ochrony własności), Trybunałem Konstytucyjnym (SK 14/12 oraz K 17/18) oraz w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, cywilnymi i arbitrażem gospodarczym. Występuje również jako obrońca w postępowaniach karnych dotyczących spraw finansowych i gospodarczych oraz doradza w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu.

Marek Gizicki