Nasi ludzie

Mateusz Golatowski

Risk Advisory, Financial Services

Senior Consultant

Mateusz Golatowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mateusz posiada pięcioletnie doświadczenie zawodowe na rynku doradczym i finansowym. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

W przeszłości koordynował i realizował różnego rodzaju projekty doradcze, analityczne, technologiczne, wdrożeniowe i finansowe. Jego doświadczenie opiera się na różnych i złożonych przypadkach obejmujących obszary: zarządzania ryzykiem rynkowym, wyceny instrumentów finansowych, sprawozdawczości finansowej, instrumentów pochodnych i kredytowych, zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz metod ilościowych.

Mateusz Golatowski