Nasi ludzie

Mateusz Golatowski

Risk Advisory, Financial Services

Senior Manager

Mateusz Golatowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mateusz jest Starszym Menedżerem z ponad 8-letnim doświadczeniem w obszarze profesjonalnych usług doradczych dla sektora finansowego. Specjalizuje się w projektach realizowanych na potrzeby funkcji: skarbu, finansów i ryzyka, dla klientów z branży usług finansowych.

Kieruję zespołem doradczym pracującym na co dzień w obszarze wycen, ryzyka rynkowego i skarbu. Zespół ten wspiera również klientów w zakresie projektowania i rozwoju oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem, budowy i walidacji modeli finansowych, optymalizacji i automatyzacji procesów zarządzania ryzykiem i wycen, wdrażania regulacji oraz wyceny złożonych instrumentów finansowych. W ostatnim czasie koncentruje się na obszarze ryzyka stopy procentowej, w szczególności tranzycji IBOR oraz wsparciu Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Mateusz Golatowski