Nasi ludzie

Mateusz Golatowski

Risk Advisory, Financial Services

Manager

Mateusz Golatowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mateusz jest managerem z siedmioletnim doświadczeniem w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych dla sektora finansowego. Specjalizuję się w projektach realizowanych dla funkcji finansów, sprawozdawczości, ryzyka i skarbu, dla klientów z sektora usług finansowych. Jego doświadczenie opiera się na wielu zrealizowanych projektach z obszarów: zarządzania ryzykiem finansowym, modelowania, wycen, sprawozdawczości i analizy finansowej, instrumentów pochodnych oraz metod ilościowych.
W polskim zespole Risk Advisory jest odpowiedzialny za prowadzenie oferty, rozwój i realizację projektów w obszarze tematów powiązanych z ryzykiem rynkowym i wyceną instrumentów finansowych dla instytucji finansowych. Prowadzi projekty związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem finansowym, wdrażaniem narzędzi analitycznych dla funkcji finansów, ryzyka i skarbu oraz optymalizacją procesów zarządzania ryzykiem i wycen instrumentów finansowych.

Mateusz Golatowski