Nasi ludzie

Marta Górecka

Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe

Marta Górecka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości pozafinansowej, projektach związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju oraz opracowywaniem raportów zintegrowanych.

Obecnie wspiera rozwój usług z zakresu zrównoważonego finansowania, a także wspiera projekty strategiczne z zakresu zrównoważonego rozwoju. Posiada ekspercką wiedzę na temat międzynarodowych standardów m.in. GRI, IIRC, TCFD, a także unijnych regulacji w zakresie ujawniania danych niefinansowych i zrównoważonego finansowania.

Jako konsultant realizowała również projekty doradcze dotyczące mierzenia wpływu działań z obszaru zaangażowania społecznego, opracowywania programów społecznych i wolontariatu pracowniczego oraz z zakresu diversity&inclusion.

Marta odpowiadała również za realizację badania RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych.

Marta Górecka