Nasi ludzie

Marcin Grzesiak

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Marcin Grzesiak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marcin zajmuje się kwestiami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych w przypadku oddelegowań międzynarodowych, jak również sprawami imigracyjnymi w ramach zespołu Global Employer Services (Dział Rozwiązań dla Pracodawców). Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych związanych z międzynarodowymi oddelegowaniami pracowników oraz kwestiami związanymi z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. Marcin jest liderem zespołu imigracyjnego w Deloitte i zajmuje się doradztwem i obsługą w zakresie polskich przepisów imigracyjnych dla wszystkich klientów Deloitte w Polsce. Marcin jest absolwentem Szkoły Głównej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne oraz posiada tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego.

Marcin Grzesiak