Nasi ludzie

Dr Mathias Hanten

Partner, Deloitte Legal Deutschland

Dr Mathias Hanten

Dr Mathias Hanten kieruje linią usług skierowanych dla sektora finansowego w Niemczech. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie usług finansowych i prawa regulacyjnego.

Mathias w obszarze regulacyjnym zajmuje się kontrolą własności, zagadnieniami licencyjnymi, kwestiami dotyczącymi europejskiego paszportu oraz kwestiami dotyczącymi SRM, SSM, CRD IV, AIFMD, AML i MiFID II.

Wykłada często na uniwersytetach (zwłaszcza we Frankfurcie, Fryburgu, Tybindze, St. Gallen i Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze) oraz stowarzyszeniach zawodowych, takich jak Stowarzyszenie Banków Zagranicznych w Niemczech.

Mathias został mianowany ekspertem Komisji Finansowej Niemieckiego Parlamentu w sprawach restrukturyzacji banków.

Dr Mathias Hanten