Nasi ludzie

Monika Hołdak

Digital Transformation Manager

Monika Hołdak

Ekspertka zwinnej transformacji cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów B2B commerce.

Strateg cyfrowy z 14 - letnim doświadczeniem budowanym dla ponad 50 klientów krajowych i międzynarodowych. Realizacja wdrożeń zarówno w małych firmach rodzinnych, jak i globalnych korporacjach. Niezależnie od skali łączy wizje strategiczne zarządu z oddolnymi inicjatywami pracowników.

Wielka entuzjastka szybkich weryfikacji biznesowych i zwinnego dopasowywania się do zmian rynkowych w duchu klientocentryczności.

Monika Hołdak