Nasi ludzie

Marta Iwańczuk-Grzywna

Senior Manager

Marta Iwańczuk-Grzywna

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Marta w Deloitte pełni rolę Senior Managerki wspierającej i inspirującej grupę Energy, Resources & Industrials. Odpowiada za działania komunikacyjne oraz marketingowe w tym obszarze.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży energetycznej, gdzie pracowała w obszarze sprzedaży B2B, rozwoju produktów i usług okołoenergetycznych, OZE, efektywności energetycznej oraz zamówień publicznych.

Marta Iwańczuk-Grzywna