Nasi ludzie

Marta Jabłońska

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Marta Jabłońska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta jest Starszym Managerem w zespole Business Tax FSI w Deloitte Polska. Marta jest licencjonowanym doradcą podatkowym z 14-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta zajmuje się bieżącą obsługą podatkową podmiotów z sektora finansowego, w szczególności banków, spółek leasingowych, spółek faktoringowych. Brała udział w licznych projektach podatkowych dla instytucji finansowych, takich jak przeglądy podatkowe czy badania due diligence.

Była zaangażowana również w doradztwo transakcyjne (np. restrukturyzacje, sprzedaże wierzytelności), a także w szczegółowe badanie bieżącego i odroczonego podatku dochodowego w ramach audytowych procedur badania sprawozdań finansowych.

Marta Jabłońska