Nasi ludzie

Monika Jakubczyk

Biegły Rewident, Partner w Dziale Audit&Assurance

Monika Jakubczyk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Monika posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych - w latach 2004 - 2006 pracowała w biurze Deloitte w Nowym Jorku. Specjalizuje się w MSSF oraz Amerykańskich Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Głównie zajmuje się badaniem podmiotów notowanych na giełdzie warszawskiej. Obsługa klientów obejmuje głównie przeglądy i badania sprawozdań finansowych oraz inne usługi atestacyjne, projekty due diligence oraz usługi doradcze z zakresu rachunkowości.

Monika Jakubczyk