Nasi ludzie

Mateusz Jaremczuk

Senior Associate | Forensic

Mateusz Jaremczuk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Przez wiele lat był funkcjonariuszem dochodzeniowo-śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne.
Doświadczenie zdobyte podczas wykonywania czynności procesowych i operacyjnych wykorzystuje do wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom wewnątrz organizacji.
W 2022 roku Mateusz uzyskał stopień doktora nauk o bezpieczeństwie na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Mateusz Jaremczuk