Nasi ludzie

Maria Kacalińska

Senior Consultant w Zespole Strategii i Transformacji Technologii

Maria Kacalińska

Maria jest Starszą Konsultantką w zespole Deloitte Technology Strategy & Transformation. Wspiera klientów w transformacjach organizacji i doradztwie zwinnym. Ma 4 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w obszarze zwinnym i związanymi z HR, posiada umiejętności w zakresie zarządzania zmianą, komunikacji i kapitału ludzkiego.

Maria Kacalińska