Nasi ludzie

Marzanna Kacprzykowska

Starsza Menedżerka w Zespole VAT dla sektora publicznego

Marzanna Kacprzykowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marzanna posiada 15-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla szerokiego grona klientów (zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego). Marzanna specjalizuje się w tematyce dotyczącej VAT, identyfikacji potencjalnych ryzyk, w szczególności w ramach sektora publicznego. Uczestniczy w licznych projektach realizowanych w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczących szerokiego spektrum zagadnień VAT, w tym kwestii związanych z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi. Marzanna występowała w roli prelegenta na licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki podatkowej, w tym w szczególności w szkoleniach dotyczących schematów podatkowych (MDR). Jest także autorem szeregu publikacji z obszaru prawa podatkowego.

Marzanna Kacprzykowska