Nasi ludzie

Marta Kamińska

Senior Manager, Assurance

Marta Kamińska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta Kamińska dołączyła do Deloitte we wrześniu 2019 roku. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF. Specjalizuje się w usługach związanych z projektami doradztwa rachunkowego w spółkach z różnych sektorów gospodarczych. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Przed dołączaniem do zespołu Deloitte pracowała w jednym z największych polskich dystrybutorów paliw, w obszarze Polityki rachunkowości. Uczestniczyła m.in. we wdrażaniu MSSF 9, MSSF15, sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, w szczególności ujawnień w zakresie MSSF7 oraz audycie sprawozdań finansowych.

Marta jest biegłym rewidentem wpisanym na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Marta Kamińska