Nasi ludzie

Maciej Kawecki

Senior Associate

Maciej Kawecki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest Starszym Doradcą Finansowym w zespole Infrastruktury & Projektów Kapitałowych Deloitte w Warszawie. Specjalizuje się on w doradztwie finansowym i komercyjnym dot. instrumentów corporate power purchase agreement, na rzecz zarówno odbiorców jak i wytwórców energii, oraz doradztwem po stronie sprzedającego i w pozyskaniu finansowania na rzecz podmiotów branży energetycznej.
Maciej zdobywał poprzednie doświadczenie zawodowe poprzez praktyki w obszarze bankowości inwestycyjnej w biurach Goldman Sachs oraz JP Morgan w Londynie, gdzie następnie kontynuował swoją karierę zawodową w wydziale ryzyka kredytowego wobec klientów banku inwestycyjnego.

Koncentrował się na finansowaniach dłużnych, głównie w obszarze fuzji i przejęć, przeprowadzając analizy transakcji i spółek na potrzeby rekomendacji przed komitetami kredytowymi, uczestnicząc w negocjacjach umów kredytowych oraz prowadząc procesy due diligence.

Maciej jest absolwentem kierunku ekonomicznego na University of Nottingham. Obecnie jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji Chartered Financial Analyst.

Maciej Kawecki