Nasi ludzie

Michał Kłosiński

Dział Doradztwa Podatkowego

Partner, Lider zespołu ds. Podatków Pośrednich

Michał Kłosiński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Od 2014 roku Michał jest partnerem odpowiedzialnym w Deloitte za Zespół Podatków Pośrednich w Polsce i w Europie Centralnej. Michał ma ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pracy w „Wielkiej Czwórce”, jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawno-podatkowego. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących opodatkowania podatkiem VAT oraz innymi podatkami pośrednimi w odniesieniu do transakcji krajowych i międzynarodowych.

Michał doradza czołowym firmom polskim i zagranicznym, zwłaszcza z sektora telekomunikacyjnego, dóbr szybkozbywalnych oraz nieruchomości. Nadzoruje projekty mające na celu ocenę poprawności oraz zwiększenie efektywności rozliczeń w zakresie podatków pośrednich, w tym VAT. Prowadzi szereg postępowań podatkowych, w szczególności mających na odzyskanie nadpłat podatku, jak również projekty typu ‘due diligence’ oraz przeglądy podatkowe podmiotów z różnych sektorów gospodarki.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, a także Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Michał Kłosiński