Nasi ludzie

Maciej Kożuszek

Manager

Menedżer, Software Asset Management

Maciej Kożuszek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest członkiem zespołu świadczącego usługi w obszarze zarządzania licencjami oprogramowania (Software Asset Management) na terenie Polski oraz krajów regionu Europy Środkowej. Specjalizuje się w prowadzeniu przeglądów, które Deloitte przeprowadza na zlecenie największych światowych producentów oprogramowania w ramach prowadzonych przez nich programów zgodności licencyjnej. Zdobyte w tym obszarze doświadczenie pozwoliło mu nie tylko na poznanie aspektów prawnych oraz technologicznych związanych z licencjonowaniem oprogramowania, ale też pozwoliło na zrozumienie wyzwań, które stoją przed obiema stronami procesu oraz poznanie ich oczekiwań. Ponadto Maciej wspiera zespół swoją wiedzą również w ramach projektów wdrożenia narzędzi wspierających procesy zarządzania oprogramowaniem oraz innych projektów związanych z licencjonowaniem oprogramowania.

Maciej Kożuszek