Nasi ludzie

Monika Ławnicka

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Monika Ławnicka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Monika Ławnicka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym w projektach podatkowego due diligence, doradztwa w zakresie umów nabycia udziałów, strukturyzacji podatkowej i bieżącego doradztwa podatkowego, jak również kwestiach związanych z obowiązkowym raportowaniem schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules, MDR). Monika posiada doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, obejmujących przede wszystkim kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym.

Monika była zaangażowana w wiele projektów z zakresu M&A, w tym w szczególności w przeglądy due diligence podmiotów m.in. z branży energetycznej, produkcyjnej, sprzedaży hurtowej i detalicznej, kompleksowe bieżące doradztwo podatkowe na rzecz podmiotów m.in. z branży nieruchomościowej i FMCG oraz uczestnictwo w postępowaniach podatkowych na poziomie administracyjnym jak i sądowo-administracyjnym.

Monika Ławnicka