Nasi ludzie

Michalina Lech

Senior Manager

Michalina Lech

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Michalina jest starszą menedżerką z doświadczeniem w prowadzeniu globalnych projektów transformacji kadr, wspieraniu klientów w budowaniu strategii kadrowej oraz wdrażaniu rozwiązań w obszarze kapitału ludzkiego, a także dzieleniu odpowiedzialności za lokalną praktykę konsultingową i rozwój talentów. W swojej pracy skupia się na planowaniu i przeprowadzaniu zmian biznesowych umożliwiających transformację modeli operacyjnych o charakterze branżowym, funkcyjnym i cyfrowym dla największych klientów, głównie w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w transformacjach strategii kadrowych, modeli operacyjnych, struktur organizacyjnych oraz centrów usług wspólnych.

Michalina Lech