Nasi ludzie

Maciej Leśniewski

Senior Manager Consulting

Maciej Leśniewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej posiada ponad 20 lat doświadczenia w IT w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymania infrastruktury IT klasy 24/7 o znaczeniu krytycznym w różnych modelach operacyjnych (on-prem / hybrid / cloud).

Karierę rozpoczął w roku 2000 biorąc udział we wdrożeniu pierwszego banku elektronicznego w Polsce, a następnie kontynuował jako Project / Program Manager dla różnych projektów transformacji ICT w sektorze finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej.Od 2013 roku pełnił różne funkcje kierownicze, wdrażając i optymalizując usługi w dużych instytucjach finansowych w Polsce.
Od 2017 roku koncentruje się na obszarze Cloud Computing, pomagając dużym organizacjom w wykorzystania tych technologii.

Maciej Leśniewski