Nasi ludzie

Magdalena Ludwik-Pardała

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Magdalena Ludwik-Pardała

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Magdalena jest doktorem nauk technicznych (górnictwo i geologia inżynierska). Specjalizuje się w dziedzinie technologii chemicznej ukierunkowanej na energochemicznie przetwórstwo paliw i surowców energetycznych, przede wszystkim w obszarze czystych technologii węglowych.

Magdalena posiada 18-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu projektów B+R w ramach 5., 6. i 7. Programu Ramowego UE, Programu Horyzont 2020, Wspólnotowego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS), EIT KIC InnoEnergy oraz NCBiR. Jako ekspert merytoryczny zajmowała się identyfikacją działalności B+R i oceną innowacyjności potencjalnych projektów B+R w przedsiębiorstwach z różnych branż gospodarki.

Magdalena Ludwik-Pardała