Nasi ludzie

Michał Lukas

Koordynator do spraw marketingu

Michał Lukas

Michał bezpośrednio planuje i koordynuje działania promocyjne w branży Life Sciences and Health Care. Dodatkowo odpowiada za komunikację oraz logistykę związane z organizacją wydarzeń branżowych. Jego zadaniem jest zapewnienie, że działania marketingowe są efektywne i przynoszą pozytywne rezultaty dla firmy.

Michał directly plans and coordinates promotional activities in the Life Sciences and Health Care industry. In addition, he is responsible for communication and logistics related to the organization of LSHC events. Its task is to ensure that marketing activities are effective and bring positive results for the company.

Michał Lukas