Nasi ludzie

Marta Merta

Aplikant radcowski, Senior Associate, Doradztwo Regulacyjne dla Sektora Finansowego i FinTech

Marta Merta

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta jest aplikantką radcowską i Senior Associate w zespole Doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego i FinTech w kancelarii Deloitte Legal. Jest także absolwentką prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa konsumenckiego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, w tym przy wdrażaniu innowacyjnych usług finansowych oraz przeprowadzaniu audytów wewnętrznych rozwiązań i dokumentacji obejmujących kwestie związane z AML, PSD czy eIDAS. Uczestniczyła i reprezentowała podmioty sektora finansowego w licznych postępowaniach zarówno przed krajowymi, jak i zagranicznymi organami nadzoru.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem usług finansowych.

Marta Merta