Nasi ludzie

Marek Metrycki

Partner Zarządzający Deloitte w Polsce 2008-2020

Marek Metrycki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

W latach 2008 - 2020 Marek był Partnerem Zarządzającym Deloitte w Polsce oraz członkiem ExCo Deloitte Central Europe. W Deloitte pracuje od ponad 20 lat, w trakcie swojej kariery zawodowej Marek zarządzał praktyką podatkową firmy, świadcząc usługi doradcze na rzecz wielu dużych polskich przedsiębiorstw oraz korporacji o zasięgu międzynarodowym. Zapewniał wsparcie licznym klientom prowadzącym działalność w wielu sektorach gospodarki, w tym w branży energetycznej, nieruchomości, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, dóbr konsumpcyjnych, wydawniczej i reklamowej. Doradzał im w zakresie prawa i podatków, uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych oraz zajmował się zagadnieniami compliance i inwestycjami.

Marek aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne i non profit oraz działa na rzecz zmian w systemie edukacji i jego unowocześnienia.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem w dziedzinie prawa oraz posiada tytuł doradcy podatkowego.

Marek Metrycki