Informacje prasowe

Polska ma szansę zbudować jeden z najlepszych systemów edukacyjnych

Przełoży się to na liczbę nowych innowacyjnych firm

Podstawową do tego, żeby odnieść sukces na rynku start-upów w dłuższym terminie, jest stworzenie środowiska sprzyjającego innowacji, a więc przede wszystkim edukacja, ponieważ podstawą innowacji są ludzie.