Nasi ludzie

Mikołaj Michalski

Zespół Cen Transferowych

Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

Mikołaj Michalski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Posiada doświadczenie w cenach transferowych obejmujące: przygotowanie analiz porównawczych (transakcji dotyczących majątku trwałego, usług, własności intelektualnej i finansowych), opracowanie wewnątrzgrupowego modelu rozliczeń i sporządzanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych, w szczególności dla klientów z branży detalicznej, nieruchomości, finansowej i towarów przemysłowych. Analizuje także ceny transferowe w transakcjach finansowych. Autor publikacji i prowadzący szkolenia.

Mikołaj Michalski