Nasi ludzie

Mikołaj Michalski

Dział Doradztwa Podatkowego

Dyrektor w zespole cen transferowych

Mikołaj Michalski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mikołaj kieruje zespołem analityków odpowiedzialnych w Europie Środkowowschodniej za przygotowywanie analiz danych porównawczych. Posiada również doświadczenie w doradztwie z zakresu cen transferowych obejmujące opracowanie modeli rozliczeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi i sporządzanie dokumentacji cen transferowych, w szczególności dla klientów z branży detalicznej, nieruchomości i finansowej. Jest autorem publikacji i prowadzi szkolenia z zakresu cen transferowych.

Mikołaj Michalski