Nasi ludzie

Magdalena Mikulska

Analityk w zespole SAM Deloitte

Magdalena Mikulska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Magda, będąc członkiem zespołu Software Asset Management w Deloitte, uczestniczy w projektach z zakresu weryfikacji zgodności środowisk IT. W szczególności zaangażowana jest w przeglądy licencyjne największych światowych dostawców oprogramowania.

Magdalena Mikulska