Nasi ludzie

Magda Mikulska

Starsza Konsultantka | Risk Advisory | Extended Enterprise

Magda Mikulska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Magda, będąc członkiem zespołu Extended Enterprise w Deloitte, uczestniczy w projektach z zakresu weryfikacji zgodności środowisk IT. W szczególności zaangażowana jest w przeglądy licencyjne największych światowych dostawców oprogramowania.

Magda Mikulska