Informacje prasowe

Deloitte Legal doradcą prawnym Murapol S.A. w związku z refinansowaniem zadłużenia

Kancelaria Deloitte Legal doradzała Murapol S.A. oraz spółkom zależnym w związku z kredytami udzielonymi przez mBank S.A. oraz Bank Pekao S.A., w celu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej Murapol w łącznej kwocie 350 mln zł.