Nasi ludzie

Monika Skocz

Deloitte Legal

Radca prawny, Senior Managing Associate

Monika Skocz

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Monika Skocz jest radcą prawnym od 2012 r. oraz starszym menedżerem w Deloitte Legal. Monika ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monika specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Była zaangażowana w przygotowywanie opinii prawnych w tym obszarze, prowadziła przeglądy prawne (due dilligence, feasibility study) obejmujące kwestie własności intelektualnej oraz przygotowywała kontrakty handlowe obejmujące różne kwestie związane z zarządzaniem własnością intelektuallną (w tym licencje, umowy o współpracę, umowy przenoszące prawa autorskie, prawa do know-how oraz prawa do znaków towarowych). Monika uczestniczyła ponadto w przeglądach działalności klientów Deloitte Legal pod kątem ich zgodności z przepisami ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) i wspierała klientów we wdrożeniu przepisów tego rozporządzenia. Monika posiada również doświadczenie w prowadzeniu projektów reorganizacyjnych (transakcje M&A, przekształcenia spółek, itp.), w tym w projektach obejmujących zmianę sposobu zarządzania prawami własności intelektualnej w grupach kapitałowych.

Monika Skocz