Nasi ludzie

Marta Orzęcka

Sustainability Consulting Central Europe

Senior Consultant

Marta Orzęcka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta w zespole Sustainability Consulting Central Europe Deloitte specjalizuje się w projektach związanych z weryfikacją sprawozdawczości pozafinansowej w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative, a także wspiera projekty związane z raportowaniem zrównoważonego rozwoju oraz opracowywaniem raportów zintegrowanych.

Jako konsultant realizowała również projekty doradcze dotyczące mierzenia wpływu działań z obszaru zaangażowania społecznego, opracowywania programów społecznych i wolontariatu pracowniczego oraz z zakresu diversity&inclusion.

Marta wspiera również realizację badania RESPECT Index – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych.

Marta Orzęcka