Nasi ludzie

Michał Paszkiet

Konsultant

Michał Paszkiet

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Michał jest konsultantem w zespole doradztwa podatkowego dla instytucji finansowych (FSI).

Michał bierze udział w świadczeniu bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów z branży finansowej, w tym banków, zakładów ubezpieczeń oraz spółek leasingowych. Specjalizuje się w szczególności w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Brał udział w projektach podatkowych takich jak przeglądy podatkowe oraz badania due dilligence. Michał był zaangażowany również w projekty tworzenia i aktualizacji procedur i procesów w zakresie rozliczeń podatkowych, a także w projekty związane z tworzeniem strategii podatkowych.

Michał Paszkiet