Nasi ludzie

Michał Pieprzny

Partner

Michał Pieprzny

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Partner w Departamencie Strategii, Lider branży Consumer Industry w Polsce. Michał ma 14-letnie doświadczenie we wsparciu zarządów wielu firm w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze strategii. Posiada unikalne kompetencje w zakresie budowania i zarządzania ekosystemami zorientowanymi na klienta. Ma duże doświadczenie w budowaniu efektywności marketingu i stymulacji wzrostu sprzedaży w wielu sektorach (m.in. detalicznym, telekomunikacyjnym, energetycznym, lotniczym i finansowym). Posiada doświadczenie w zakresie zaawansowanej analityki, technologii cyfrowej i omnikanałowej oraz poprawie kosztów i efektywności organizacji. Ukończył studia doktoranckie o zarządzaniu i ma tytuł magistra z międzynarodowego zarządzania finansami. Ponadto, jest absolwentem programu ukierunkowanego na zarządzanie organizacją i jej transformację w London Business School.

Michał Pieprzny