Nasi ludzie

Mateusz Raińczuk

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz Raińczuk

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, doradca podatkowy, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego. Mateusz jest autorem wielu publikacji, w tym współautorem Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (C.H. Beck 2019).

Mateusz Raińczuk