Nasi ludzie

Mateusz Raińczuk

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz Raińczuk

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, doradca podatkowy. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również prawo na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. W trakcie swojej pracy zajmował się bieżącym doradztwem podatkowym, w szczególności z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczył również w wielu przeglądach podatkowych, w tym dla spółek z branży produkcyjnej i kolejowej.

Mateusz jest współautorem Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (C.H. Beck 2016).

Mateusz Raińczuk