Nasi ludzie

Małgorzata Reif

Menedżer ds. komunikacji

Małgorzata Reif

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Odpowiada za relacje z mediami oraz rynkiem w tematach związanych z rozwojem zawodowym kobiet oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wspiera działanie Klubu SheXO, skierowanego do kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych, którego celem jest tworzenie przestrzeni dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu.

Małgorzata Reif