Analizy

Kolejne zmiany dotyczące struktur wynagradzania i premiowania

Definicja i opodatkowanie programów motywacyjnych, zmiany dotyczące usług niematerialnych i inne zmiany w PIT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmiany są obecnie na etapie konsultacji publicznych i w większości miałyby dotyczyć dochodów uzyskiwanych od 2018 r.