Nasi ludzie

Mariusz Słowikowski

Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Mariusz Słowikowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mariusz posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym obejmujące wyceny dla celów transakcyjnych, koordynację procesów due diligence oraz doradztwo transakcyjne w wielu branżach w tym w sektorze usług finansowych. Posiada tytuł magistra ekonomii Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przygotowuje się do egzaminów Międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants) oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Wyceny (American Society of Appraisers).

Mariusz Słowikowski