Nasi ludzie

Marta Smycz

Konsultant, Software Asset Management

Marta Smycz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Marta dołączyła do zespołu Software Asset Management w Deloitte na początku 2017 roku. Jest ona zaangażowana głównie w projekty weryfikacji zgodności licencyjnej i optymalizacji licencji oraz w projekty wdrożeniowe narzędzi do zarządzania oprogramowaniem, zarówno u polskich, jak i międzynarodowych klientów.

Marta uczestniczyła również w przeglądach licencyjnych, podczas których zyskała doświadczenie w zakresie licencjonowania różnych dostawców.

Marta posiada certyfikaty Certified Software Asset Manager (CSAM) oraz Certified Snow License Manager User i Advanced User.

Marta Smycz