Nasi ludzie

Monika Strzelecka – Kiray

Senior Manager, Risk Advisory - Financial Crime

Monika Strzelecka – Kiray

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Monika jest Starszym Menedżerem w Zespole Deloitte Risk Advisory (Financial Crime) specjalizującym się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Monika posiada bogate doświadczenie w obszarze AML/CFT, które zdobywała w międzynarodowych instytucjach finansowych. Pracowała przy realizacji obowiązków w obszarze KYC oraz monitorowania transakcji, a następnie w departamencie compliance dużego banku, gdzie odpowiadała za tworzenie, nadzór nad realizacją i optymalizację procesów w obszarze AML/CFT. Pełniła również funkcję Compliance Officera na kraje takie jak Hiszpania, Luksemburg oraz Szwajcaria, w ramach której była odpowiedzialna za raportowanie transakcji podejrzanych (SAR) do odpowiednich organów m.in. Banco de España-Hiszpania, CRF-Luxemburg, MROS-Szwajcaria.

Monika uczestniczyła w projektach doradczych ukierunkowanych na wdrożenie regulacji z obszaru AML/CFT w instytucjach finansowych,. m.in. bankach, firmach ubezpieczeniowych, leasingowych, faktoringowych, czy domach maklerskich. 

Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Business Intelligence. Biegle włada językiem Hiszpańskim.

Monika Strzelecka – Kiray