Nasi ludzie

Mateusz Szczygieł

Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Mateusz Szczygieł

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista z zakresu podatku od towarów i usług z kilkuletnim doświadczeniem w bieżącym doradztwie podatkowym, prowadzeniu przeglądów podatkowych, postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem podatkowym, przygotowywaniu procedur podatkowych, a także zapewnianiu zgodności prowadzonych rozliczeń z obowiązującymi przepisami. Prelegent na wielu szkoleniach prowadzonych dla jednostek samorządu terytorialnego.  

Mateusz Szczygieł