Nasi ludzie

Magdalena Szymanowska

Menadżer Media & Advertising Assurance

Magdalena Szymanowska

Wsparcie Działu Audit & Assurance, odpowiedzialna za procesy ofertowania, raportowania oraz materiały branżowe.

Magdalena Szymanowska