Nasi ludzie

Małgorzata Tomaszewska

Managerka w dziale Finansów Wewnętrznych

Małgorzata Tomaszewska

Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała w międzynarodowych organizacjach, głównie w obszarze finansów i kontrolingu finansowego. W Deloitte odpowiada za procesy planowania, zarządzania i analizy wyników firmy.

Małgorzata Tomaszewska