Nasi ludzie

Marek Turczyński

Partner, FCCA

Marek Turczyński

ul. Przybyszewskiego 56

Kraków

Polska

30-128

Zobacz na mapie

Marek posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze nad badaniami sprawozdań finansowych spółek z różnych branż gospodarczych. Kierował wieloma projektami doradczymi, obejmującymi również wdrożenia MSSF. Współpracuje zarówno z firmami notowanymi na giełdzie jak i międzynarodowymi korporacjami. Marek posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Marek Turczyński