Nasi ludzie

Mateusz Tymowski

Associate

Mateusz Tymowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mateusz jest studentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentem British Law Centre. W Deloitte Legal zajmuje stanowisko Associate w zespole Banking & Finance.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa bankowego, cywilnego i handlowego, obsługą transakcji finansowania spółek w drodze kredytu bankowego oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych.
Przed dołączeniem do Deloitte Legal w kwietniu 2022 roku, Mateusz pracował w departamencie prawnym Alior Banku.
 

Mateusz Tymowski