Nasi ludzie

Mariusz Ustyjańczuk

Partner | Software Asset Management

Mariusz Ustyjańczuk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Mariusz zajmuje się usługami Software Asset Management (SAM), których celem jest optymalne wykorzystanie oprogramowania w organizacji. Pomaga klientom ograniczać wydatki na licencje przy zachowaniu zgodności z warunkami producentów. Pracuje na styku aspektów prawnych dotyczących licencjonowania oprogramowania i technologii. Nadzoruje projekty wdrożenia narzędzi informatycznych wspierających procesy zarządzania oprogramowaniem ale i dostosowania aktualnej technologii do potrzeb organizacji SAM. Dzięki współpracy z producentami oprogramowania przy programach zgodności licencyjnej doskonale rozumie problemy użytkowników oprogramowania ale i również oczekiwania i podejście producentów.

Mariusz Ustyjańczuk