Nasi ludzie

Mariusz Ustyjańczuk

Starszy Menedżer | Software Asset Management

Mariusz Ustyjańczuk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Zajmuje się usługami związanymi z zarządzaniem oprogramowania (SAM) oraz audytem legalności oprogramowania. Współpracuje z wiodącymi dostawcami oprogramowania, na zlecenie których realizuje przeglądy licencyjne u ich klientów. Ma również doświadczenie w projektach dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka związanego z wykorzystania systemów informatycznych.

Mariusz Ustyjańczuk