Nasi ludzie

Magdalena Zub

Starszy Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego

Magdalena Zub

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Magdalena pracuje w Zespole Cen Transferowych Deloitte od 2006 roku.

Projekty, w których dotychczas uczestniczyła dotyczyły m.in.: analiz cen transferowych opartych na badaniach transakcji porównywalnych, opracowywania dokumentacji cen transferowych, analizy i oceny ryzyka cen transferowych oraz opracowywania modeli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ponadto Magdalena brała udział w projektach związanych z negocjowaniem z władzami podatkowymi wniosków o APA/MAP.

Magdalena wspiera klientów z różnych branż, np.: farmaceutycznej, bankowej, ubezpieczeniowej, FMCG i energetycznej; współpracuje również z centrami usług wspólnych.

Magdalena Zub