Nasi ludzie

Maciej Żurek

Partner Associate w dziale Doradztwa Podatkowego

Maciej Żurek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest Partner Associate w zespole Business Tax / International Tax zlokalizowanym w Warszawie. Maciej jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym, pracuje w Deloitte od 2010 r. W tym czasie uczestniczył w wielu projektach podatkowych dotyczących m.in.: wdrażania nowych oraz restrukturyzacji istniejących struktur organizacyjnych i finansowych działalności spółek, zmian własnościowych w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Maciej posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym i przeglądach podatkowych, w tym przeprowadzanych dla potrzeb badania sprawozdania finansowego, dla klientów z takich branż jak technologie, media i telekomunikacja (TMT), FMCG czy przemysł ciężki. W szczególności, przez około dwa lata Maciej był zaangażowany w projekt obejmujący kompleksową bieżącą obsługę podatkową wiodącej spółki telekomunikacyjnej, do której został częściowo oddelegowany jako doradca wewnętrzny.

Maciej brał także udział w szeregu postępowań podatkowych, w tym postępowań dotyczących wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz postępowań kontrolnych i pokontrolnych.

Maciej Żurek