Nasi ludzie

Maciej Żurek

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Maciej Żurek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Maciej jest prawnikiem i licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa, a także kurs kontrolera finansowego.

Maciej jest starszym menedżerem w dziale doradztwa podatkowego – w zespole Business Tax / International Tax – Poland zlokalizowanym w Warszawie. W Deloitte pracuje od 2010 r. W tym czasie uczestniczył w wielu projektach podatkowych dotyczących m.in.: wdrażania nowych oraz restrukturyzacji istniejących struktur organizacyjnych i finansowych działalności spółek, zmian własnościowych w tym w zakresie fuzji i przejęć, obsługi transakcyjnej, rozliczania instrumentów finansowych oraz międzynarodowego prawa podatkowego.

Maciej posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie podatkowym i przeglądach podatkowych, w tym przeprowadzanych dla potrzeb badania sprawozdania finansowego, dla klientów z takich branż jak technologie, media i telekomunikacja (TMT), FMCG czy przemysł ciężki. W szczególności, przez około dwa lata Maciej był zaangażowany w projekt obejmujący kompleksową bieżącą obsługę podatkową wiodącej spółki telekomunikacyjnej, do której został częściowo oddelegowany jako doradca wewnętrzny, do którego roli należało w szczególności weryfikowanie kalkulacji i deklaracji z zakresu CIT oraz WHT, analiza umów i innych dokumentów pod kątem podatkowym oraz wsparcie podatkowe w biznesowych procesach projektowych klienta. Maciej brał także udział w szeregu postępowań podatkowych, w tym postępowań dotyczących wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz postępowań kontrolnych i pokontrolnych.

Maciej Żurek