Nasi ludzie

Natalia Dziedzic

Senior Manager

Natalia Dziedzic

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Ukończyła studia magisterskie w zakresie Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie prowadzenia rozliczeń w ww. zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczenie zdobywała podczas udziału w przeglądach podatkowych, prowadzenia postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych, przygotowywania procedur podatkowych oraz bieżącym wsparciu klientów w zakresie rozliczeń VAT. Prowadziła szereg szkoleń poświęconych tematyce podatkowej w jednostkach samorządu terytorialnego, przykładowo w zakresie centralizacji rozliczeń VAT, obowiązków wynikających z przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności czy raportowania schematów podatkowych.

Natalia Dziedzic