Nasi ludzie

Patrycja Bolimowska

Senior Managing Associate, Adwokat

Patrycja Bolimowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Patrycja jest adwokatem i doradcą restrukturyzacyjnym z wieloletnim doświadczeniem procesowym zdobytym w ramach współpracy z międzynarodowymi kancelariami prawnymi, członkiem Zespołu Postępowań Spornych Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal.

Patrycja reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i trybunałami arbitrażowymi w sprawach dotyczących odpowiedzialności cywilnej, w szczególności odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz w sporach korporacyjnych.

Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora budowlanego, finansowego, sektora IT oraz z sektorów regulowanych, w tym firmom energetycznym i transportowym.

Patrycja Bolimowska