Nasi ludzie

Piotr Charytonowicz

Biegły rewident, członek ACCA

Partner Associate w dziale Audit & Assurance

Piotr Charytonowicz

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 1

Szczecin

Polska

70-200

Zobacz na mapie

Piotr Charytonowicz jest Dyrektorem Zarządzającym biura w Szczecinie.  Piotr posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracy w audycie. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej a także doradztwie księgowym dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Uczestniczył również w projektach typu due dilligence oraz przygotowaniu prospektów emisyjnych.

Piotr posiada wieloletnie doświadczenie w usługach doradczych dla firm inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych.

Piotr Charytonowicz